Hållbarhetsarbete

Hållbarhetschefer: Coronakrisen riskerar lägga våt filt över klimatinvesteringar

Publicerad: 14 April 2020, 17:16

För dig som prenumerant

Coronakrisen kan innebära mörka utsikter för företagens klimatarbete. Foto: Pixabay

Inställda projekt, svårigheter att samla in data och klimatinvesteringar som riskerar att skjutas på framtiden. Coronakrisen har slagit hårt mot bolagens hållbarhetsavdelningar. Samtidigt ser många hållbarhetschefer nya möjligheter som öppnar sig i krisens spår.

I en unik enkät som Dagens industri och Aktuell Hållbarhet gjort med hållbarhetsavdelningarna på 39 av Stockholmsbörsens största bolag ser 17 stycken en risk att deras hållbarhetsarbete påverkas negativt av coronakrisen. Två av bolagen bedömer risken som mycket hög.

Över en fjärdedel av enkätens bolag ser en risk att planerade klimatinvesteringar skjuts på framtiden.

– Det finns en risk att investeringar i solceller och andra inte ”livsnödvändiga” investeringar skjuts på framtiden. Vidare finns det en risk att arbetet med att införa ISO 14001 på alla anläggningar fördröjs. Inte för att detta har blivit mindre viktigt men för att företagsledningarna sannolikt har många akuta frågor att ta hand om, säger en representant för en industrikoncern.

Ett bolag vars klimatsatsningar drabbats av krisen är fastighetsbolaget Castellum.

– De större projekt vi planerat för energieffektivisering kan vi inte dra igång här och nu. Det beror bland annat på att vi inte har möjlighet att samla in data och göra inventeringar, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

En annan risk som många företag tar upp handlar om oro för bristande granskning och kontroll i leverantörsleden. Den oron bekräftas av en rapport från Center for Global Workers Rights, CGWR, som undersökt situationen för textilarbetare i Bangladesh, där till exempel H&M har stor produktion. CGWR konstaterar att tusentals fabriker i Bangladesh fått stänga ner och att miljontals textilarbetare förlorat sina jobb, utan vare sig slutlöner eller överenskomna avgångsvederlag.

H&M är ett av företagen som valt att avstå från att svara på Aktuell Hållbarhets och Di:s enkät, men medier i Bangladesh uppger att H&M lovat att företaget kommer att betala för de ordrar som är lagda och för all pågående produktion. Framtida ordrar kommer dock att pausas.

Mikael Kruhsberg är vd på hållbarhetskonsultföretaget Ethos Internatinonal som genomför många leverantörsgranskningar på uppdrag av svenska företag.

– Ja, leverantörsgranskningarna är så klart begränsade. Det är en viktig affär för oss, och vi har skjutit på några.

På längre sikt är både han och de tillfrågade hållbarhetscheferna mindre oroliga. Samtliga bolag, med ett undantag, ser risken att deras hållbarhetsarbete påverkas på lång sikt som låg. Däremot känner många en oro för näringslivet i stort ska påverkas negativt.

Hela 25 av de 39 bolagen bedömer att det finns en risk att krisen ska bromsa näringslivets gröna omställning.

– Risken är att fokus hamnar enbart på bolagets finansiella överlevnad här och nu och att långsiktiga hållbarhetsfrågor tillfälligt får stå tillbaka. Det i sin tur kan leda till att omställningen till ett hållbart samhälle går för långsamt, säger en representant för ett av bolagen.

Andra pekar på vikten av riktade stimulanser för att stötta hållbara initiativ under en kommande lågkonjunktur.

– Just nu ger krisen oss en ökad möjlighet att lägga tid och kraft på att konkretisera vårt klimat- och hållbarhetsarbete, men om all statlig stimulans är ovillkorad kan samhällets minskade klimatengagemang göra att våra kunders omställning saktar in, säger en hållbarhetschef som vill vara anonym.

Men på många hållbarhetsavdelningar finns också en framtidstro. Nästan samtliga bolag vittnar om att man, bara några veckor in i krisen, hittat nya och mer hållbara sätt att sköta det dagliga arbetet, där resor ersätts av digitala möten.

Christina Malmberg Hägerstrand är presschef för Astrazeneca i Norden och Baltikum.

– Vi tror att våra ändrade arbetssätt under pandemin skulle kunna bestå långsiktigt. Exempel på det är ökad digitalisering av verksamheten och fler virtuella möten, både internt och med kunder, med minskad miljöbelastning och minskad stress från resande som följd, säger hon.

Många upplever också att man, både inom den egna organisationen och externt, fått upp ögonen för vikten av beredskap och hållbara processer i stort.

– Min förhoppning är att vi efter krisen börjar värdera risker annorlunda, inte minst då det kommer till klimatfrågan. Miljöarbete har länge betraktats som något man ‘bör’ göra medan vi angriper coronaviruset som att vi går in i krig. Tänk vilken effekt det skulle bli om vi kunde lyfta klimatarbetet på samma sätt, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

Så gjorde vi enkäten

10 frågor skickades till hållbarhetsavdelningarna hos samtliga bolag på Stockholmsbörsens storbolagslista, Nasdaq Stockholm OMX Large Cap. 39 av bolagen besvarade enkäten via mejl eller i intervjuform. Bolagen uppmanades ange risknivå på en skala mellan 1 och 5, där 1 anger mycket låg risk och 5 mycket hög risk.

JOSEFIN JAKOBSSON, DI

josefin.jakobsson@di.se