Beställ webbutbildningar inom GxP

Utbildningarna (GCP och GDP) kan köpas som enstaka licenser eller som en företagslicens och då även anpassas med egen intern information såsom interna riktlinjer, SOP:ar, checklistor och annat.

»  Pris GCP-Grundutbildning 1 användare: 4.495 kr/st. (exkl. moms)

»  Pris GCP-Repetitionsutbildning 1 användare: 2.495 kr/st. 
(exkl. moms)

»  Pris GDP-utbildning 1 användare: 2.495 kr/st. 
(exkl. moms)

Begär offert

Beställ webbutbildning


Jag anmäler mig till vald GxP-utbildning.