Beställ webbutbildningar inom GxP

Utbildningarna (GCP och GDP) kan köpas som enstaka licenser eller som en företagslicens och då även anpassas med egen intern information såsom interna riktlinjer, SOP:ar, checklistor och annat.

»  Pris per valfri GXP-utbildning 1 användare. : 2.490 kr/st. (exkl. moms)

Begär offert

Beställ webbutbildning


Jag anmäler mig till vald GxP-utbildning.

»  Pris: 2.490 kr/st (exkl. moms)