Grunden är att om en arbetsgivare stänger av personal för att motverka smittspridning så ska lön betalas ut. Det säger både Vårdföretagarnas Per Östlund och SKR:s Jeanette Hedberg. Bild: Vårdföretagarna / Hans Alm, SKR

COVID-19

Så ska covid-19 hanteras på arbetsplatsen

Går det att vägra att arbeta utan skyddsutrustning? Kan arbetsgivaren stänga av medarbetare för att motverka smittspridning? Måste arbetsgivaren informera kollegor om att någon drabbats av covid-19? Får man vabba om skolorna stänger? Dagens Medicin låter experter reda ut vad som gäller.

Publicerad: 2020-03-16 12:03

Annika Carpman

annika.carpman@dagensmedicin.se

Risken för att skyddsutrustning i sjukvården ska ta slut i och med spridningen av det nya coronaviruset skapar oro bland vårdpersonal. Men det går inte att vägra att utföra arbetsuppgifter om det skulle saknas andningsmasker, skyddsglasögon och engångsskyddskläder.

– Arbetsgivaren har ett ansvar att skydda sin personal så långt det går. Men du som anställd har också en skyldighet att utföra ditt arbete – och det förändras inte av det här, säger Per Östlund, förhandlingschef på Vårdföretagarna.

Kan personal tvingas jobba med exempelvis otillräcklig skyddsutrustning?
– Jag kan inte gå in på detaljer. Men principen är att man ska utföra sitt arbete samtidigt som arbetsgivaren är skyldig att försöka skydda så mycket som möjligt, säger Per Östlund

Det spelar ingen roll om arbetsgivare är en kommun, en region eller ett privat företag.

– Oro för smitta är inte giltigt skäl för att vägra utföra sitt jobb eller komma till jobbet, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR, och lägger till att hennes svar avser oro generellt.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, påpekar att arbetsgivaren bör ta hänsyn till att det kan finnas enskilda medarbetare som är i en särskilt utsatt position, till exempel tillhör en riskgrupp eller har anhöriga som är det.

– Man bör göra en individuell prövning i varje situation. Det är jätteviktigt att man bemöter och respektera oro hos medarbetarna och tar tid att föra en dialog med medarbetarna hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Det är viktigt att den informationen kommer alla till del på arbetsplatsen, säger Jeanette Hedberg.

Det är okej för arbetsgivare att stänga av medarbetare från jobbet för att förhindra smittspridning, men då ska lön utgå. Det gjorde exempelvis Skellefteå kommun i torsdags.

– Grunden för avstängningen här är att förhindra smittspridning på arbetsplatsen och då är det med bibehållen lön, säger Jeanette Hedberg.

Hon påpekar dock att avstängning inte är detsamma som att vara ledig.

– Man ska fortfarande stå till arbetsgivarens förfogande, och till exempel jobba hemifrån om det är aktuellt, säger Jeanette Hedberg.

Om någon skulle få för sig att trotsa utrikesdepartementets rekommendationer och åka utomlands kan det få konsekvenser som märks i lönekuvertet.

– Hamnar man i karantän utomlands så står man inte till arbetsgivarens förfogande och får ingen lön. Försäkringar gäller inte, man har inte rätt till konsulär hjälp och sådana saker. Så åker man riskerar man att bli fast utomlands och det kan får konsekvenser, säger Jeanette Hedberg.

Däremot kan arbetsgivaren inte stänga av någon som kommer hem ifrån en sådan resa utan lön.

– Om man kommer tillbaka hem och arbetsgivare är orolig för smitta så får den i sådant fall ta beslut om avstängning, och då är det med lön, säger Jeanette Hedberg.

Coronaviruset klass som en allmänfarlig sjukdom. Om det innebär att arbetsgivaren är skyldig att informera andra medarbetare eller patienter/brukare om att en kollega smittats av covid-19 är inte helt lätt att svara på, enligt Per Östlund.

– Arbetsgivaren har ett väldigt stort och långtgående arbetsmiljöansvar för att främja hälsa på arbetsplatsen. Det vore fel att inte upplysa om att man har ett sådant fall på arbetsplatsen samtidigt måste man värna den personliga integriteten.

Hur ska man tänka?
– Fara för livet måste gå före. Arbetsgivare får tala om att vi har ett fall där en medarbetare är konstaterad smittad av Corona hos oss men man behöver inte tala om vem det är, säger Per Östlund.

SKR hänvisar till lagtexten som säger att allt beror på den enskildes skyldighet att informera (se faktaruta).

Däremot är det tvärnej till att vabba om skolor stängs. Försäkringskassan är solklar på den punkten: För ersättning enligt vård av sjukt barn krävs just ett sjukt barn.

– Vad som händer om skolorna stänger är en stor fråga, och det kommer att påverka samhället väldigt mycket. Men grunden är att man ska ta sig till jobbet om barnet inte är sjukt enligt reglerna, säger Per Östlund.

SKR uppmanar arbetsgivare att ”lösa det på ett smidigt sätt”, till exempel genom att bevilja semester eller kompledighet.

– Man har ingen laglig rätt som förälder att vara hemma om skolorna stänger, men vi säger till arbetsgivarna att man måste försöka hitta en lösning så anställda inte får ogiltig frånvaro, säger Jeanette Hedberg.

Om det uppstår en allvarlig personalbrist och arbetsgivaren inte får ihop bemanningen finns möjligheten att återta beviljade semestrar.

– Just nu kanske det är mest aktuellt att fundera över beviljande av semestrar framöver. Det är en ansträngd situation på flera håll och läget kan komma att förvärras. Det bör man ha beredskap för, säger Jeanette Hedberg.