Robotassisterad titthålskirurgi har blivit den dominerande metoden vid operation av prostatacacancer. Kirurgen sitter vid en konsol och styr instrumenten inuti patienten med två handreglage. Bilden är en genrebild från företaget som tillverkar tekniken.
Bild: © 2020 Intuitive Surgical, Inc

UROLOGI

Kirurgers resultat varierade mer än väntat

Att en kirurg har lång erfarenhet är ingen garanti för bra resultat vid operation av prostatacancer. Det är en slutsats i en unik svensk studie med över 3 400 prostataoperationer.

Publicerad: 2020-09-23 06:00

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

− Vi ser en större spridning i resultat än vad vi förväntat oss mellan enskilda kirurger. Detta gäller mer sett till hur många patienter som får urinläckage och potensproblem än huruvida patienterna återfaller i sjukdomen. Resultaten visar hur viktigt det är att sjukvården jobbar aktivt för minska de här skillnaderna, säger Anders Bjartell, professor i urologi vid Lunds universitet, och en av forskarna.

Att det kan vara skillnad i operationsresultat beroende på vem som opererar är välkänt. Men fenomenet är förhållandevis lite utforskat.

− I svenskt perspektiv skulle jag säga att vår studie är unik, åtminstone sett till storleken och de noggranna analyser vi gjort. Men det finns också väldigt lite publicerat från utlandet inom detta område, säger Eva Haglind, professor emerita i kirurgi vid Göteborgs universitet.

Resultaten bygger på analys av data i den stora framåtblickande studien Lappro, som utfördes 2008 till 2011 under huvudansvar av Eva Haglind. Det främsta syftet var att jämföra konventionell öppen kirurgi vid prostatacancer med den nyare tekniken med robotassisterad kirurgi. Totalt genomfördes drygt 4 000 operationer i studien, vid 14 svenska sjukhus.

Publicerats i urologtidskrift

Forskarna samlade också individuella resultat för samtliga 68 deltagande kirurger. Dessa resultat har nu analyserats klart och publicerats i urologitidskriften BJU International.

Bland de 25 kirurger som utförde minst 20 operationer i studien var spridningen mellan 5 och 30 procent i andelen patienter som fick urinläckage efter operationen. Motsvarande siffror för impotens var 61 och 93 procent.

Forskarna konstaterar att kirurgernas erfarenhet bara kunde förklara en del av skillnaderna i resultat, se faktaruta.

− Även om vi bara tittade på de 18 mest erfarna kirurgerna som gjort mer än 250 operationer såg vi också skillnader i resultat. I debatten har det varit mycket fokus på volymer för enskilda kirurger. Dessa är så klart viktiga för kvaliteten, men de är långt ifrån den enda faktorn av betydelse, säger Eva Haglind.

Forskarna framhåller att noggrannhet i att följa varje delmoment i operationen kan vara en möjlig orsak till skillnaderna. Men de betonar också att det inte går att säga någonting om hur varje operatörs fallenhet för det kirurgiska hantverket påverkat resultatet.

− Detta är inte någonting vi har studerat, även om det säkert kan spela roll. Men det kan också finnas andra viktiga faktorer, som kvaliteten i den träning kirurgen fått och hur operationsresultat återkopplas till den enskilda kirurgen, säger Martin Nyberg, urolog vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och försteförfattare till studien.

Han fortsätter:

− Vid prostatacanceroperationer kan det också vara så att vissa kirurger prioriterar att ta bort mer vävnad för att säkert få bort all tumör och då kan risken för biverkningar öka.

Robotkirurgi dominerar

Sedan studien genomfördes har robotkirurgi fått en allt mer dominerande roll vid prostatacancer. Bara runt 10 procent av dagens prostatektomier genomförs med öppen kirurgi. Och sett till att minska spridningen i operationsresultat kan det vara goda nyheter. I studien fanns nämligen mer enhetliga resultat för denna metod, jämfört med den öppna.

− Jag tror att det är lättare att standardisera operationstekniken vid robotkirurgi och under de senaste åren är det min uppfattning att vi i sjukvården blivit bättre på att lära ut denna teknik till våra -kirurger. Resultaten i dag är sannolikt bättre än för runt tio år sedan Resultaten i dag är sannolikt bättre än för cirka runt tio år sedan då många kirurger hunnit skaffa sig stor erfarenhet av robotassisterad prostataoperation, säger Anders Bjartell.

Samtidigt framhåller han att öppen kirurgi i ”rätt” händer är en väl så bra metod, vilket är tydligt av resultaten i Lappro-studien.

Hur överförbara är då resultaten för andra typer av kirurgi?

− Det kan vi inte uttala oss om. Prostatacancerkirurgi är rätt speciellt, då det är trångt operationsutrymme i mannens lilla bäcken. Men det finns troligen motsvarande skillnader vid andra typer av cancerkirurgi. Hur stora de är måste man studera för sig, säger Eva Haglind.