Anmälan till kunskapsprogressionstest 2024

Testet genomförs digitalt fredag 6 september kl. 9-12. Anmälan är öppen till och med 30 augusti.

Svensk Onkologisk Förening erbjuder genom detta test alla ST-läkare inom onkologi möjligheten att bedöma sin egen teoretiska kunskapsprogression under utbildningen. Syftet är också att stimulera till ökade teoretiska självstudier. Testet utgör ett komplement till övriga bedömningar som görs under ST, såsom punktbedömningar genom mini-CEX och samlade bedömningar genom specialistkollegium.

Testet utgår ifrån gällande vårdprogram och består av 100 frågor inom olika ämnesområden, uppdelat i två delar. Del 1 utgör fallbeskrivningar och del 2 utgörs av fristående frågor. Till varje fråga finns fem alternativ där ett svar är mest korrekt. För de som inte ännu genomgått strålutbildning kommer resultatet från dessa frågor dras av från resultatet.

När du anmält dig kommer du att få en bekräftelse på att du är anmäld. Några dagar innan testet kommer du få ett mejl med ytterligare instruktioner.

Anmälan:

Jag godkänner de allmänna villkoren och bekräftar att jag har tagit del av Bonnier Healthcare Sweden AB:s personuppgiftspolicy.