Anmälan till progresstest 2022

Sista anmälningsdatum är 21/9

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. För övriga är priset 750 kr/deltagare (exkl moms).

Progresstestet erbjuder en återkommande uppföljning av ST-läkarens utveckling gällande teoretisk kunskap. Genom testet kan du få hjälp med att följa utvecklingen inom din specialistkunskap och få besked om dina styrkor och svagheter i förhållande till förväntad nivå. Inom två veckor efter slutfört test får du tillgång till resultaten.

Progresstestet är också en bra förberedelse inför din specialistexamen.

Målgrupp

ST-läkare inom allmänmedicin. Testet är även av intresse för specialister i allmänmedicin som vill identifiera fokus för fortbildning samt för läkare med utländsk examen som vill testa sina medicinska kunskaper i en svensk kontext.

  • 75 frågor inom 15 områden
  • Testet är helt digitalt och kan göras på valfri plats och dator
  • Testet kommer kunna genomföras vecka 39-41 (26/9–16/10)
  • Testet kan genomföras utan kostnad för dig som Medibas-abonnent. För övriga är kostnaden 750 kr/deltagare (exkl. moms).
  • Förbättrad statistik (uppföljning inom respektive ämnesområde)

Sista anmälningsdatum är 21/9 2022

Vid frågor kring progresstestet vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977

Anmälan:

Sista anmälningsdatum 21:a september.

Är du Medibas-abonnent?

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Jag godkänner de allmänna villkoren och bekräftar att jag har tagit del av Bonnier Healthcare AB:s personuppgiftspolicy.