Anmälan till progresstest 2021

Senaste anmälningsdatum 8:e november

För andra året kommer progresstestet för ST - läkare inom främst allmänmedicin att genomföras. Även i år är testet kostnadsfritt.

Progresstestet syftar till att kunna genomföra en återkommande uppföljning av ST-läkarnas utveckling gällande teoretisk kunskap. Genom testet kan du få hjälp med att följa utvecklingen inom din specialistkunskap och få besked om dina styrkor och svagheter i förhållande till förväntad nivå. Även 2021 är testet gratis och inom två veckor efter slutfört test får du resultat.

Progresstestet är också en bra förberedelse inför din specialistexamen.

Målgrupp

ST-läkare inom allmänmedicin. Även av intresse för specialister i allmänmedicin som vill identifiera fokus för fortbildning samt för läkare med utländsk examen som vill testa sina medicinska kunskaper i en svensk kontext.

  • 75 frågor inom 15 områden
  • Testet är helt digitalt och kan göras på valfri plats och dator
  • Testet kommer kunna genomföras vecka 46 och 47 (15/11 -28/11 2021)
  • Testet kan även i år genomföras utan kostnad

Anmälan:

Senaste anmälningsdatum 8:e november.

Jag godkänner de allmänna villkoren och bekräftar att jag har tagit del av Bonnier Healthcare AB:s personuppgiftspolicy.