Anmälan till progresstest 2020

Senaste anmälningsdatum 15 november

Progresstestet syftar till att kunna genomföra en återkommande uppföljning av ST-läkarnas utveckling gällande teoretisk kunskap. Genom testet kan du få hjälp med att följa utvecklingen inom din specialistkunskap och få besked om dina styrkor och svagheter i förhållande till förväntad nivå. 2020 är testet gratis och inom två veckor efter slutfört test får du resultat.

Progresstestet är också en bra förberedelse inför din specialistexamen.

Målgrupp

ST-läkare inom allmänmedicin. Även av intresse för specialister i allmänmedicin som vill identifiera fokus för fortbildning samt för läkare med utländsk examen som vill testa sina medicinska kunskaper i en svensk kontext.

  • 90 frågor inom 15 områden
  • Testet är helt digitalt och kan göras på valfri plats och dator
  • Testet kommer kunna genomföras vecka 48 och 49 (23/11 - 6/12 2020)
  • Testet kan i år genomföras utan kostnad

Anmälan:

Senaste anmälningsdatum 15 november.

Jag godkänner de allmänna villkoren och bekräftar att jag har tagit del av Bonnier Healthcare AB:s personuppgiftspolicy.