Anmälan till progresstest 2023

Sista anmälningsdatum är 20/9

Progresstestet erbjuder en återkommande uppföljning av ST-läkarens utveckling gällande teoretisk kunskap. Genom testet kan du få hjälp med att följa utvecklingen inom din specialistkunskap och få besked om dina styrkor och svagheter i förhållande till förväntad nivå. Inom två veckor efter slutfört test får du tillgång till resultatet. Testet öppnas 25 september och är sedan öppet under två veckor. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet. För övriga är priset 750 kr/deltagare (exkl moms).

Målgrupp

ST-läkare inom allmänmedicin. Testet är även av intresse för specialister i allmänmedicin som vill identifiera fokus för fortbildning samt för läkare med utländsk examen som vill testa sina medicinska kunskaper i en svensk kontext.

  • 75 frågor inom 15 områden
  • Testet är helt digitalt och kan göras på valfri plats och dator
  • Testet kommer kunna genomföras vecka vecka 39-41 (25/9–15/10)
  • Testet genomförs utan kostnad för dig som är Medibas-abonnent.

Sista anmälningsdatum är 20/9 2023

Vid frågor kring progresstestet vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977

Anmälan:

Sista anmälningsdatum 20:e september.

Är du Medibas-abonnent?

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Jag godkänner de allmänna villkoren och bekräftar att jag har tagit del av Bonnier Healthcare Sweden AB:s personuppgiftspolicy.