Beställ webbutbildning för BT-läkare

I syfte att effektivisera BT-utbildningen har Medibas tillsammans med Bonnier Academy, som är specialiserade på digitalt lärande, producerat ett kursprogram med sju centrala kurser och en handledarutbildning. Samtliga kurser kommer att certifieras av Lipus.

»  Pris per valfri BT-utbildning: 3995 kr (exkl. moms)

lipus

Beställ webbutbildning

Jag anmäler mig till vald BT-utbildning.

»  Pris: 3995 kr (exkl. moms)